Strelecký test

Holandská televízna spoločnosť požiadala firmu EnGarde o spoluprácu pri odvysielaní televíznej relácie, v ktorej holandský zbraňový expert testoval odolnosť EnGarde vesty voči strelám od kalibru .22 LR, cez 9 mm až po .45. Po streľbe z 9 mm zbrane zreteľne vidíte, že došlo k prerazeniu len niekoľkých vrchných vrstiev DYNEEMA®, pričom projektil bol spoľahlivo zastavený. Na konci záznamu máte možnosť porovnať zmenu tvaru projektilu pred výstrelom a jeho deformáciu po zásahu vesty.


Test odolnosti voči prebodnutiu
Hoci na Engarde vesty neposkytujeme 100%-nú záruku voči prebodnutiu, samotné vesty sú veľmi odolné voči poškodeniu bodnými a reznými zbraňami. Počas záznamu máte možnosť vidieť agresívneho páchateľa útočiaceho na človeka chráneného EnGarde DeLuxe vestou hrubou injekčnou ihlou. Bez najmenšieho poškodenia vesta odolala, pričom ihla sa ohla v uhle približne 120 stupňov. Napadnutá osoba bola schopná okamžitého úteku.